• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.3/07-02-2024 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-02-2024 user:110
  » Proiect de hotărâre Nr.4/07-02-2024 privind modificarea HCL nr. 15 din 20.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV”

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-02-2024 user:110
  » Proiect de hotărâre Nr.5/07-02-2024 privind însușirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al Comunei Ostrov și administrarea consiliului local Ostrov, la data de 30 noiembrie 2023

Proiect:

Anexe:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-02-2024 user:110
  » Proiect de hotărâre Nr.6/07-02-2024 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Comuna Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2023

Proiect:

Anexe: ; ;

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 07-02-2024 user:110