• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ostrov

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
9 23-02-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/16-02-2023 CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si actualizarea coeficientilor de salarizare la nivelul anului 2023 da 2023-03-06
8 23-02-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/16-02-2023 CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA privind aprobarea concesionării prin încredințare directă a pășunii 534.50 ha- proprietate privată a comunei Ostrov , judetul Tulcea da 2023-03-06 -
7 23-02-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/16-02-2023 CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță da 2023-03-06 -
6 23-02-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/16-02-2023 CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ostrov nr. 48/20 decembrie 2022 referitoare la includerea în domeniul public al comunei Ostrov a unor bunuri imobile în vederea intabulării/înscrierii dreptului de proprietate ăn evidențele de cadastru și carte funciară ale Comunei Ostrov , judetul Tulcea - 2023-03-06 -
5 23-02-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 29/16-02-2023 CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2022 da 2023-03-06 -
4 26-01-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/19-01-2023 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Ostrov, pentru anul şcolar 2023-2024 - 2023-01-31 -
3 26-01-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/19-01-2023 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 da 2023-01-31 -
2 26-01-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/19-01-2023 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2023-01-31 -
1 26-01-2023 GROPENEANU IONEL, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/19-01-2023 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind validarea Dispoziției nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2022 da 2023-01-31 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină