• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ostrov

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
11 12-03-2020 GHERGHIȘAN ADRIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/05-03-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE CONSTATARE A ÎNCETARII MANDATULUI DE CONSILIER A D-LUI BALTAG MARIAN - 2020-03-17 -
10 12-03-2020 GHERGHIȘAN ADRIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/05-03-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE STABILIRE A PRESEDINTELUI DE SEDINTA - 2020-03-17 -
9 12-03-2020 GHERGHIȘAN ADRIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/05-03-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE APROBARE A PLANULUI DE SERVICII SOCIALE COMUNA OSTROV 2020 da 2020-03-17
8 12-03-2020 GHERGHIȘAN ADRIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/05-03-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE REORGANIZARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA OSTROV da 2020-03-17
7 12-03-2020 GHERGHIȘAN ADRIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 39/05-03-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 da 2020-03-17
6 18-02-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/14-02-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE APROBARE A INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI OSTROV da 2020-02-20 -
5 18-02-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/14-02-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA DE APROBARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMUNE OSTROV 2020 da 2020-02-20
4 30-01-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/23-01-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA 30.01.2020 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A HCL NR 30/11.12.2019 ORGANIZARE SERVICII PUBLICE OSTROV da 2020-02-04 -
3 30-01-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/23-01-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA 30.01.2020 DE APROBARE A RETELEI SCOLARE LA COMUNE OSTROV AN SCOLAR 2020-2021 da 2020-02-04 -
2 30-01-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/23-01-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA 30.01.2020 DE APROBARE A INCHEIERII EXECUTIEI BUGETARE LA FINELE TRIM IV 2019 da 2020-02-04 -
1 30-01-2020 DIMA SEVIM, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 9/23-01-2020 DE CONVOCARE A CONSILIULUI LOCAL IN SEDINTA ORDINARA 30.01.2020 DE VALIDARE A DISPOZITIEI PRIMARULUI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2019 da 2020-02-04 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină