• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ostrov

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
19 31-05-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 93/27-05-2022 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV, jud, Tulcea in sedinta extraordinara in ziua de MARTI 31.05,2022 privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea actului constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE SRL OSTROV, CUI 42312822, judetul Tulcea, ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii da 2022-06-08 -
18 24-05-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 83/09-05-2022 privind convocarea consiliului local in 24.05.2022 privind lotizarea (dezmembrarea) unei suprafete de teren de 962.600 m.p. ce apartine domeniului privat al comunei da 2022-06-08 -
17 24-05-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 83/09-05-2022 privind convocarea consiliului local in 24.05.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 da 2022-06-08 -
16 24-05-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 83/09-05-2022 privind convocarea consiliului local in 24.05.2022 indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1% da 2022-06-08 -
15 20-05-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar deîndată Dispoziţia Nr 86/18-05-2022 convocarea consiliului local în ședinta extraordinară din data de 20 mai 202 aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 da 2022-06-08 -
14 19-04-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 71/12-04-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 19-04-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2022 da 2022-05-03
13 10-03-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/04-03-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 10.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni respectiv martie-aprilie-mai 2022 - 2022-04-04 -
12 10-03-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/04-03-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 10.03.2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei da 2022-04-04 -
11 10-03-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/04-03-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 10.03.2022 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2021 da 2022-04-04 -
10 10-03-2022 LUPAŞCU NEACŞU, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 40/04-03-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 10.03.2022 privind alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Potabila si de Canalizare al comunei Ostrov, judelul Tulcea, aprobarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate si a anexelor acestuia precum si aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aapelor uzate catre SC Servicii Publice Ostrov SRL da 2022-04-04 -
9 17-02-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/11-02-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 17-02-2022 privind aprobarea organizarii rețelei școlare din cadrul unitatii administrativ teritoriale Ostrov in anul scolar 2022-2023 da 2022-02-25 -
8 17-02-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/11-02-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 17-02-2022 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Ostrov pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director în cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov - 2022-02-25 -
7 17-02-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/11-02-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 17-02-2022 privind actualizare tarife deseuri municipale da 2022-02-25 -
6 17-02-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 31/11-02-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 17-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli da 2022-02-25 -
5 27-01-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/21-01-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de acte normative da 2022-02-07 -
4 27-01-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/21-01-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare da 2022-02-07 -
3 27-01-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/21-01-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 27-01-2022 privind aprobare ROF consiliul local da 2022-02-07 -
2 27-01-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/21-01-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 27-01-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2021 da 2022-02-07 -
1 27-01-2022 TANASE CRISTIAN, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 3/21-01-2022 Privind convocare a consiliului local in sedinta ordinara 27-01-2022 privind validarea Dispoziției nr. 182/24.12.2021 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2021 da 2022-02-07 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local