• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Ostrov

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
2 04-01-2024 BĂLAN CORNELIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Ostrov, judetul Tulcea pentru anul şcolar 2024-2025 - 2024-02-02 -
1 04-01-2024 BĂLAN CORNELIU, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/03-01-2024 convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr. 4(PNRR-CT-6781/28-11-2023) aferent proiectului PNRR da 2024-02-02 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină