• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 16/27-04-2023 privind mentinerea participarii Comunei OSTROV in Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche 12-05-2023    - -
HCL 15/27-04-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 12-05-2023    -
HCL 14/23-03-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Ostrov 08-04-2023    -
HCL 13/23-03-2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 08-04-2023    -
HCL 12/23-03-2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ostrov , județul Tulcea și a Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate comunității în anul 2023 08-04-2023    -
HCL 11/23-03-2023 privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei OSTROV, județ TULCEA - Școala Gimnaziala Ostrov” 08-04-2023    -
HCL 10/23-03-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrovpentru o perioada de 3 luni respectiv: martie 2023-mai 2023 08-04-2023    - -
HCL 9/23-02-2023 privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si actualizarea coeficientilor de salarizare la nivelul anului 2023 10-03-2023    -
HCL 8/23-02-2023 privind aprobarea concesionării prin încredințare directă a pășunii 534.50 ha- proprietate privată a comunei Ostrov , judetul Tulcea 10-03-2023    - -
HCL 7/23-02-2023 privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță 10-03-2023    - -
HCL 6/23-02-2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ostrov nr. 48/20 decembrie 2022 referitoare la includerea în domeniul public al comunei Ostrov a unor bunuri imobile în vederea intabulării/înscrierii dreptului de proprietate ăn evidențele de cadastru și carte funciară ale Comunei Ostrov , judetul Tulcea 10-03-2023    - -
HCL 5/23-02-2023 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2022 10-03-2023    - -
HCL 4/26-01-2023 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Ostrov, pentru anul şcolar 2023-2024 04-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 04-02-2023    - -
HCL 2/26-01-2023 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 04-02-2023    - -
HCL 1/26-01-2023 privind validarea Dispoziției nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2022 04-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină