• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 16/29-04-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 17-05-2024    - -
HCL 15/29-04-2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 17-05-2024    - -
HCL 14/29-04-2024 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2024 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 17-05-2024    - -
HCL 13/26-03-2024 privind modificarea hotărârii Consiliului Local Ostrov nr. 15/20.05.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” 08-04-2024    - -
HCL 12/14-03-2024 privind mentinerea adeziunii comunei Ostrov la zona pescareasca Dunarea Veche-Bratul Macin 08-04-2024    - -
HCL 11/14-03-2024 privind actualizarea coeficientilor de salarizare la 01.03.2024 08-04-2024    - -
HCL 10/14-03-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 08-04-2024    - -
HCL 9/13-02-2024 privind alegerea presedinelui de sedinta in perioada februarie-aprilie 2024 08-03-2024    - -
HCL 8/13-02-2024 privind dezmembrarea unei suprafete de teren de 2.102 m.p. ce apartine domeniului privat al comunei Ostrov judetul Tulcea in vederea atribuirii ca loturi de locuinfe, teren situat pe strada Energiei nr.11/12 08-03-2024    - -
HCL 7/13-02-2024 privind modificarea HCL nr. 15 din 20.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV” 08-03-2024    - -
HCL 6/13-02-2024 privind însușirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al Comunei Ostrov și administrarea consiliului local Ostrov, la data de 30 noiembrie 2023 08-03-2024    - -
HCL 5/13-02-2024 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Comuna Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2023. 08-03-2024    - -
HCL 4/13-02-2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 08-03-2024    - -
HCL 3/13-02-2024 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea 08-03-2024    - -
HCL 2/04-01-2024 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Ostrov, judetul Tulcea pentru anul şcolar 2024-2025 06-02-2024    - -
HCL 1/04-01-2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr. 4(PNRR-CT-6781/28-11-2023) aferent proiectului PNRR 06-02-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină