• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 14/19-04-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2022 07-05-2022
HCL 13/10-03-2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni respectiv martie-aprilie-mai 2022 08-04-2022 -
HCL 12/10-03-2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei 08-04-2022 -
HCL 11/10-03-2022 privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2021 08-04-2022 -
HCL 10/10-03-2022 privind alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Potabila si de Canalizare al comunei Ostrov, judelul Tulcea, aprobarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate si a anexelor acestuia precum si aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aapelor uzate catre SC Servicii Publice Ostrov SRL 08-04-2022 -
HCL 9/17-02-2022 privind aprobarea organizarii rețelei școlare din cadrul unitatii administrativ teritoriale Ostrov in anul scolar 2022-2023 01-03-2022 -
HCL 8/17-02-2022 privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Ostrov pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director în cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov 01-03-2022 -
HCL 7/17-02-2022 privind actualizare tarife deseuri municipale 01-03-2022 -
HCL 6/17-02-2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 01-03-2022 -
HCL 5/27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de acte normative 11-02-2022 -
HCL 4/27-01-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 11-02-2022 -
HCL 3/27-01-2022 privind aprobare ROF consiliul local 11-02-2022 -
HCL 2/27-01-2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2021 11-02-2022 -
HCL 1/27-01-2022 privind validarea Dispoziției nr. 182/24.12.2021 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2021 11-02-2022 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină