Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare
 
 
HCL Nr. 15/29-04-2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025
hclanexe
H15_aprobare taxe locale 2025.pdf -
 
HCL Nr. 17/25-05-2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8 %
hclanexe
H17_STABILIRE TAXE SI IMPOZITE 2024.docx -
 
Cont unic pentru plata amenzilor contravenționale
   Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri 'Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire', deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local.

>>> plăteşte amenda prin Ghişeul.ro

DATE NECESARE PLĂŢII:
Beneficiar: COMUNA OSTROV
C.U.I: 4794079
IBAN: RO27TREZ64221A470400XXXX
TREZORERIA OPERATIVĂ MĂCIN

informare_plati_online_amenzi.pdf  (458 KB)  data: 06-02-2023   utilizator: 1