• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ostrov: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 11/12-03-2020 DE CONSTATARE A ÎNCETARII MANDATULUI DE CONSILIER A D-LUI BALTAG MARIAN 21-03-2020 -
HCL 10/12-03-2020 DE STABILIRE A PRESEDINTELUI DE SEDINTA 21-03-2020 -
HCL 9/12-03-2020 DE APROBARE A PLANULUI DE SERVICII SOCIALE COMUNA OSTROV 2020 21-03-2020
HCL 8/12-03-2020 DE REORGANIZARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA OSTROV 21-03-2020
HCL 7/12-03-2020 DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 21-03-2020
HCL 6/18-02-2020 DE APROBARE A INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI OSTROV 24-02-2020 -
HCL 5/18-02-2020 DE APROBARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COMUNE OSTROV 2020 24-02-2020
HCL 4/30-01-2020 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A HCL NR 30/11.12.2019 ORGANIZARE SERVICII PUBLICE OSTROV 08-02-2020 -
HCL 3/30-01-2020 DE APROBARE A RETELEI SCOLARE LA COMUNE OSTROV AN SCOLAR 2020-2021 08-02-2020 -
HCL 2/30-01-2020 DE APROBARE A INCHEIERII EXECUTIEI BUGETARE LA FINELE TRIM IV 2019 08-02-2020 -
HCL 1/30-01-2020 DE VALIDARE A DISPOZITIEI PRIMARULUI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2019 08-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină