>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA OSTROV
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala
pe(2,0)
 
Compartimentul contabilitate
pe(3,1) ce(1,0)
 
Compartimentul implementare proiecte europene
ce(6,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul stare civila
pe(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul urbanism
pe(0,1)
 
Compartimentul biblioteca
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ auxiliar
ce(3,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 21/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 2)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 12, vacante 0)
 
TOTAL  posturi:  24 (ocupate 22, vacante 2)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 21/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     ONEA NICOLAE    
2 viceprimar                     LUPAȘCU NEACSU    
Secretar general
3       secretar general   S         SPÂNACHI NICULAE 5  
Compartiment contabilitate
4       inspector I principal S MEHEDINTU MARIAN 5  
5       referent III asistent M BALUTA GICA GILDA 4  
6       referent III asistent M TOPOR DANIEL 4  
7       casier M TUDOSE GICA 3  
8       inspector I asistent S vacant    
Compartiment stare civila
9       referent III asistent M NEACȘU MIRELA 4  
Compartiment biblioteca
10       bibliotecar M GROPENEANU IONEL 5  
Compartiment administrativ auxiliar
11       sofer G NEACȘU GIGEL 2  
12       muncitor G RENTEA IONEL 2  
13       guard G SIMINEANU FLORICA 4  
Compartiment asistenta medicala comunitara
14       asistent comunitar M IORDACHE IOANA 5  
Compartiment implementare proiecte europene
15       functionar administrativ S STROE NICOLETA VIRGINIA 3  
16       muncitor G HONT VASILE 5  
17       muncitor G PAVEL PETRICA 5  
18       muncitor G BALUTA IONEL 4  
19       muncitor G SCAPAU DUMITREL 3  
20       muncitor G TUDOSE V GIGI 4  
Compartiment asistenta sociala
21       referent III principal M TĂNASE ANIȘOARA 5  
22       inspector I asistent S GHERGHISAN IOANA 5  
Compartiment registru agricol
23       referent III superior M TĂNASE ION 5  
Compartiment urbanism
24       referent III asistent M vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 10
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 12
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 12
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 1
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
ONEA NICOLAE
primar

      LS