>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA OSTROV
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar contabil
pe(4,0) ce(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(3,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul stare civila si relatii cu publicul
pe(1,0)
 
Compartimentul servicii publice si implementare proiecte europene
ce(5,1)
 
           
         
             
           
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului
pe(1,0)
 
Compartimentul cultura
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-07-28): Anexa 1 la HCL 25/2022

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 9, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 11, vacante 1)
 
TOTAL  posturi:  24 (ocupate 23, vacante 1)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 25/2022
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     TANASE ION    
2 viceprimar                     LUPAŞCU NEACŞU    
Secretar general
3       secretar general   S         SPÂNACHI NICULAE 5  
Compartiment financiar contabil
4       inspector I superior S MEHEDINTU MARIAN 5  
5       referent III asistent M TOPOR DANIEL 4  
6       referent III asistent M BALUTA GICA GILDA 4  
7       casier M TUDOSE GICA 3  
8       consilier achiziții publice I asistent S STROE NICOLETA VIRGINIA 3  
Compartiment stare civila si relatii cu publicul
9       referent III principal M NEACȘU MIRELA 4  
Compartiment cultura
10       bibliotecar M GROPENEANU IONEL 5  
Compartiment asistenta medicala comunitara
11       asistent comunitar M IORDACHE IOANA 5  
Compartiment administrativ
12       sofer G NEACȘU GIGEL 2  
13       muncitor G RENTEA IONEL 2  
14       guard G SIMINEANU FLORICA 4  
Compartiment servicii publice si implementare proiecte europene
15       muncitor G HONT VASILE 5  
16       muncitor G TUDOSE DUMITREL 5  
17       muncitor G TUDOSE V GIGI 4  
18       muncitor G SCAPAU DUMITREL 3  
19       muncitor G BALUTA IONEL 4  
20       functionar administrativ S vacant    
Compartiment asistenta sociala
21       referent III superior M SCOARTA VALERICA 3  
22       inspector I asistent S GHERGHISAN IOANA 5  
Compartiment registru agricol
23       referent III superior M TĂNASE ANIȘOARA 5  
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului
24       referent III asistent M DACHE CRISTINA GABRIELA 1  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 10
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 12
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 12
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 6
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
TANASE ION
primar

      LS