>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA OSTROV
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala
pe(2,0)
 
Compartimentul financiar contabil si resurse umane
pe(4,0) ce(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(3,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul stare civila si relatii cu publicul
pe(1,0)
 
Compartimentul servicii publice si implementare proiecte europene
ce(5,4)
 
           
         
             
           
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului
pe(1,0)
 
Compartimentul cultura
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2023-08-21): Anexa 1 la HCL 9/2023

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 9, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 11, vacante 4)
 
TOTAL  posturi:  27 (ocupate 23, vacante 4)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI OSTROV
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 9/2023
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     TANASE ION    
2 viceprimar                     LUPAŞCU NEACŞU    
Secretar general
3       secretar general   S         SPÂNACHI NICULAE 5  
Compartiment financiar contabil si resurse umane
4       inspector I superior S MEHEDINTU MARIAN 5  
5       referent III asistent M TOPOR DANIEL 5  
6       referent III asistent M BALUTA GICA GILDA 5  
7       casier M TUDOSE GICA 3  
8       consilier achiziții publice I asistent S STROE NICOLETA VIRGINIA 4  
Compartiment stare civila si relatii cu publicul
9       referent III principal M NEACȘU MIRELA 5  
Compartiment cultura
10       bibliotecar M GROPENEANU IONEL 5  
Compartiment asistenta medicala comunitara
11       asistent comunitar M IORDACHE IOANA 5  
Compartiment administrativ
12       sofer G NEACȘU GIGEL 2  
13       muncitor G RENTEA IONEL 2  
14       guard G SIMINEANU FLORICA 4  
Compartiment servicii publice si implementare proiecte europene
15       muncitor G HONT VASILE 5  
16       muncitor G TUDOSE DUMITREL 5  
17       muncitor G TUDOSE V GIGI 4  
18       muncitor G SCAPAU DUMITREL 3  
19       muncitor G BALUTA IONEL 4  
20       muncitor calificat 1 S vacant    
21       muncitor calificat 1 S vacant    
22       muncitor calificat 1 S vacant    
23       muncitor calificat 1 S vacant    
Compartiment asistenta sociala
24       referent III superior M SCOARTA VALERICA 3  
25       inspector I asistent S GHERGHISAN IOANA 5  
Compartiment registru agricol
26       referent III superior M TĂNASE ANIȘOARA 5  
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si administrarea patrimoniului
27       referent III asistent M DACHE CRISTINA GABRIELA 1  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 10
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 15
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 15
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 1
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 27
TANASE ION
primar

      LS
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
INFORMARE OUG195/2005 ŞI MODIFICĂRI ADUSE DE OUG 38/2022
Conform OUG195/2005 privind protecţia mediului  vă aducem la cunoştinţă urmatoarele:
Art. 96 (1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale:
 - obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă;

informareOUG195.pdf  (148,27 KB)  data: 01-03-2024   utilizator: 1  
APIA - depuneri cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal - perioada 29 ianuarie - 8 martie 2024
COMUNICAT APIA.pdf  (736,90 KB)  data: 29-01-2024   utilizator: 1  
ARBDD - măsuri care se impun în vederea situației create de creșterea alarmantă a numărului de șacali din Delta Dunării
masuri daune sacali.pdf  (115,56 KB)  data: 17-01-2024   utilizator: 1  
Anunț în vederea situației epidemiologice - gripa aviară
anunt - medici veterinari.pdf  (2,22 MB)  data: 15-12-2023   utilizator: 1  
INFORMARE TRICHINELOZĂ
   Oamenii, dar și animalele domestice și sălbatice, pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți.
 
   Infestarea cu Trichinella spp. apare la nivel mondial, cel mai frecvent în regiunile cu climă temperată.
 
   Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din carne crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii.

informare trichineloza.doc  (48,50 KB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
afis campanie.pdf  (1,19 MB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ
Comuna Ostrov anunţă demararea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Ostrov, judetul Tulcea- Școala Gimnaziala Ostrov din comuna Ostrov”, cod F-PNRR-Dotari-2023-2967
Valoare proiect: 781.899,02 lei

Perioada de implementare: 16 luni
Data începere proiect: 09.08.2023/data semnării contractului de finanțare 08.08.2023
Data finalizare proiect: max.31.12.2024
Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-2967
Date de contact: Manager de proiect: MEHEDINTU MARIAN

Comunicat de presa PNRR C15-digitalizare Scoli.docx  (56,22 KB)  data: 26-09-2023   utilizator: 110  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate