• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ostrov

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
19 18-05-2022 TANASE ION, Primar; aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 da 2022-05-18   -
18 18-05-2022 TANASE ION, Primar; aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei OSTROV pentru perioada 2021-2030 da 2022-05-18   -
17 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind lotizarea (dezmembrarea) unei suprafete de teren de 962.600 m.p. ce apartine domeniului privat al comunei da 2022-05-18   -
16 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 da 2022-05-18   -
15 09-05-2022 TANASE ION, Primar; indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1% da 2022-05-09   -
14 13-04-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2022 da 2022-04-13   -
13 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni respectiv martie-aprilie-mai 2022 - -   - -
12 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei da 2022-03-10   -
11 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2021 da 2022-03-10   -
10 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Potabila si de Canalizare al comunei Ostrov, judelul Tulcea, aprobarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate si a anexelor acestuia precum si aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aapelor uzate catre SC Servicii Publice Ostrov SRL da 2022-03-10   -
9 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea organizarii rețelei școlare din cadrul unitatii administrativ teritoriale Ostrov in anul scolar 2022-2023 da 2022-02-17   -
8 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Ostrov pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director în cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov - -   - -
7 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind actualizare tarife deseuri municipale - -   - -
6 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli da 2022-02-17   -
5 12-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de acte normative da 2022-01-12   -
4 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare da 2022-01-27   -
3 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobare ROF consiliul local da 2022-01-27   -
2 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2021 da 2022-01-27   -
1 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind validarea Dispoziției nr. 182/24.12.2021 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2021 da 2022-01-27   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină