• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ostrov

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
11 16-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ostrov , județul Tulcea și a Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate comunității în anul 2023 da 2023-03-16  
10 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023 da 2023-03-17  
9 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Ostrov da 2023-03-17  
8 17-03-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei OSTROV, județ TULCEA - Școala Gimnaziala Ostrov” da 2023-03-17  
7 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea concesionării prin încredințare directă a pășunii 534.50 ha- proprietate privată a comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2023-02-20   -
6 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea modificării și completării Organigramei, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ostrov si actualizarea coeficientilor de salarizare la nivelul anului 2023 da 2023-02-17  
5 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță da 2023-02-17   -
4 17-02-2023 TANASE ION, Primar; privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2022 - -   - -
3 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 da 2023-01-20   -
2 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2023-01-20   -
1 20-01-2023 TANASE ION, Primar; privind validarea Dispoziției nr. 197/22.12.2022 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2022 da 2023-01-20   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină