• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ostrov

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
12 26-04-2024 TANASE ION, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 da 2024-04-26   -
11 25-04-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 da 2024-04-25   -
10 25-04-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2024 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2024-04-25   -
9 25-03-2024 TANASE ION, Primar; privind modificarea hotărârii Consiliului Local Ostrov nr. 15/20.05.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” da 2024-03-25   -
8 08-03-2024 TANASE ION, Primar; privind actualizarea coeficientilor de salarizare la 01.03.2024 da 2024-03-08  
7 08-03-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 da 2024-03-08  
6 07-02-2024 TANASE ION, Primar; privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului UAT Comuna Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2023 da 2024-02-07  
5 07-02-2024 TANASE ION, Primar; privind însușirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și în domeniul privat al Comunei Ostrov și administrarea consiliului local Ostrov, la data de 30 noiembrie 2023 da 2024-02-07  
4 07-02-2024 TANASE ION, Primar; privind modificarea HCL nr. 15 din 20.05.2022 pentru înlocuirea unei activități în cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV” da 2024-02-07  
3 07-02-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2023 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2024-02-07  
2 07-02-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 da 2024-02-07  
1 03-01-2024 TANASE ION, Primar; privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr. 4(PNRR-CT-6781/28-11-2023) aferent proiectului PNRR da 2024-01-03   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină