• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Ostrov

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
44 23-11-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea tipului de suport alimentar in perioada desfasurarii cursurilor pentru prescolarii si elevii din cadrul Scolii Gimnaziale OSTROV in anul scolar 2022-2023 da 2022-11-23   -
43 23-11-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 da 2022-11-23   -
42 17-11-2022 TANASE ION, Primar; privind includerea in domeniul public respectiv domeniul privat al comunei ostrov a unor bunuri imobile in vederea intabularii/inscrierii dreptului in proprietate evidentele de cadastru si carte funciara ale Comunei Ostrov, judetul Tulcea - -   - -
41 15-09-2022 TANASE ION, Primar; privind ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA - -   - -
40 10-11-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 da 2022-11-10   -
39 10-11-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a serviciilor de canalizare practicate la nivelul Comunei OSTROV da 2022-11-10   -
38 10-11-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.09.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2022-11-10   -
37 29-09-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 da 2022-09-29  
36 29-09-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii S.C. SERVICII PUBLICE OSTROV SRL cu suma de 150000 lei da 2022-09-29  
35 14-09-2022 TANASE ION, Primar; privind desemnarea reprezentantului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ostrov, din partea Consiliului local Consiliul local al comunei Ostrov, judeţul Tulcea da 2022-09-14   -
34 08-09-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea ”Planului operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii 2022-2023’’ pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local Ostrov da 2022-09-08  
33 09-09-2022 TANASE ION, Primar; RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI OSTROV da 2022-09-09  
32 29-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea cotei procentuale din apa livrată utilizatorilor casnici/noncasnici pentru determinarea cantității de apă uzată evacuată la rețeaua de canalizare incepand cu data de 15.08. 2022 da 2022-07-29   -
31 29-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea pierderilor de 5% pe reteaua de transport si 10% pe reteaua de distributie, cu care poate opera SC SERVICII PUBLICE OSTROV SRL incepand cu data de 15.08. 2022 da 2022-07-29   -
30 29-07-2022 TANASE ION, Primar; privind organizarea zilei Comunei Ostrov, Judetul Tulcea și a programului de desfășurare a evenimentului da 2022-07-29   -
29 29-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Strategiei de transformare digitala a comunei OSTROV pentru perioada 2021-2027 da 2022-07-29  
28 18-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea MEMORIULUI JUSTIFICATIV, a indicatorilor tehnico – economici și a Bugetului Cererii de finanțare pentru obiectul investiției: „ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGRIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV„ da 2022-07-18   -
27 18-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2022 al Comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2022-07-18  
26 18-07-2022 TANASE ION, Primar; privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ostrov, județul Tulcea da 2022-07-18  
25 18-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Statutului comunei Ostrov, judetul Tulcea da 2022-07-18  
24 18-07-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea “STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI OSTROV, JUDEȚUL TULCEA, 2021-2027” da 2022-07-18  
23 23-06-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Planului de măsuri pentru interzicerea abandonării ,aruncării sau gestionării necontrolate a deseurilor pe raza comunei Ostrov ,judetul Tulcea da 2022-06-23   -
22 23-06-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă și radiere a vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei OSTROV, judetul TULCEA da 2022-06-23   -
21 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contractului de mandat si actualizarea actului constitutiv al S.C. SERVICII PUBLICE SRL OSTROV, CUI 42312822, judetul Tulcea, ca urmare a desemnarii noului administrator al societatii da 2022-05-18   -
20 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a serviciilor de canalizare practicate la nivelul Comunei OSTROV da 2022-05-18   -
19 18-05-2022 TANASE ION, Primar; aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, jud.Tulcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 da 2022-05-18   -
18 18-05-2022 TANASE ION, Primar; aprobarea Strategiei de digitalizare a comunei OSTROV pentru perioada 2021-2030 da 2022-05-18   -
17 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind lotizarea (dezmembrarea) unei suprafete de teren de 962.600 m.p. ce apartine domeniului privat al comunei da 2022-05-18   -
16 18-05-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 da 2022-05-18   -
15 09-05-2022 TANASE ION, Primar; indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5,1% da 2022-05-09   -
14 13-04-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2022 da 2022-04-13   -
13 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al comunei Ostrov pentru o perioada de 3 luni respectiv martie-aprilie-mai 2022 - -   - -
12 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei da 2022-03-10   -
11 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Ostrov, județul Tulcea, la data de 31.12.2021 da 2022-03-10   -
10 10-03-2022 TANASE ION, Primar; privind alegerea modalitatii de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Potabila si de Canalizare al comunei Ostrov, judelul Tulcea, aprobarea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate si a anexelor acestuia precum si aprobarea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aapelor uzate catre SC Servicii Publice Ostrov SRL da 2022-03-10   -
9 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea organizarii rețelei școlare din cadrul unitatii administrativ teritoriale Ostrov in anul scolar 2022-2023 da 2022-02-17   -
8 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Local Ostrov pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiei de director în cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov - -   - -
7 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind actualizare tarife deseuri municipale - -   - -
6 17-02-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli da 2022-02-17   -
5 12-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulația proiectelor de acte normative da 2022-01-12   -
4 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare da 2022-01-27   -
3 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobare ROF consiliul local da 2022-01-27   -
2 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2021 da 2022-01-27   -
1 27-01-2022 TANASE ION, Primar; privind validarea Dispoziției nr. 182/24.12.2021 privind aprobarea majorării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Ostrov, pe anul 2021 da 2022-01-27   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină