Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Audienţe avocatul poporului la Tulcea în data de 28 septembrie 2022
audiente avocatul poporului.pdf  (157,47 KB)  data: 20-09-2022   utilizator: 1  
Publicaţie de căsătorie: DACHE GEORGIAN-DANIEL şi NEGEL ANDREEA
Data căsătoriei: 24-09-2022
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 14-09-2022   utilizator: 243
În atenţia crescătorilor de animale: Mediu şi măsuri de gestionare a depozitarii gunoiului de grajd, măsuri contravenţionale
Conform Legii 55/2017 care aproba cu modificari OG  nr 24/2016  privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala  va aducem la cunostinta amenzile date fermierilor care nu respecta regulile privind depozitarea si neutralizarea deseurilor animale.

Art. 71.

Următoarele fapte constituie contravenții:

a)    neanunțarea decesului animalelor  de catre crescatori individuali , in termen de  maxim 24 de ore, a medicului veterinar de liberă practică  caruia ii sunt arondati si a și a autorității administrației publice locale  pe a carei raza  administrative teritoriala are loc decesul 

Amenda de la 100 lei la 200 lei

b)   neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;

Amenda  de la 100 lei la 200 lei daca fapta a fost savarsita de crescarori individuali de animale / de la 500 la 1000 lei daca fapta a fost savarsita  de unitati de crestere aanimalelor

c)    neridicarea  deseurilor  de origine animală;

Amenda de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare sineutralizare a subproduselor de origine animala, a consiliilor judetene

d)   neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la  deseurile  de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei  data unitatilor de crestere a animalelor , de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii/de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

e)    neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori  implicate în  unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

f)     transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu;

Amenda de la 800 lei la 1200 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii / de la 1600 lei la 2400 lei data unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animala , a consiliilor judetene 

g)    abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop;

Amenda de la 2000 lei la 4000 lei data unitatilor  de crestere a animalelor de productie, depozitare, procesare ori comercializare a carnii si unitatilor de ecarisare si neutralizare a subproduselor de origine animal , a consiliilor judetene 

h)   neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;

Amenda de  la 2000 la 4000 lei si retragerea si anularea autorizatiei sanitar veterinare in baza notificarii facute de organismele de control prin conducatorii acestor institutii 

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 74.

Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Ministerul Mediului, conform legislației specifice în vigoare.


DEPOZITAREA GUNOIULUI STRICT INTERZISA.docx  (12,06 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa ostrov persoane juridice .doc  (86,50 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
adresa gunoi de grajd.docx  (121,62 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 21 plan deseuri abandonate.pdf  (25,17 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
HCL 20 gospodarire comunala.PDF  (248,10 KB)  data: 06-09-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - COMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru România, în valoare de 500 de milioane de euro, pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Măsura face parte din strategia țării noastre de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității.


        ”La sfârșitul lunii mai C.E a aprobat prima din cele două scheme de ajutor de stat ale României, în valoare de 100 de milioane de euro, scopul acesteia fiind sprijinirea regenerării suprafețelor de fond forestier afectate de calamități naturale din România. Schema aprobată astăzi, care se va desfășura până la 30 iunie 2026, are o valoare mult mai mare, respectiv 500 de milioane de euro, și urmărește să sprijine deținătorii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe de pădure. Acest lucru va avea un impact climatic pozitiv pe termen lung, efecte de care se vor bucura și generațiile viitoare”, a menționat ministrul Barna TÁNCZOS.


        În cadrul schemei se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe deținătorilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. 

        Pentru a beneficia de ajutor, deținătorii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha, sau perdele forestiere de protecție (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire. De asemenea, împădurirea trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în baza schemei acoperă integral costurile standard prevăzute. 

OUG NR- 35 din 06-04-2022.pdf  (846,96 KB)  data: 08-08-2022   utilizator: 1  
Hotărârea ISU Tulcea nr 52/21.04.2022 privind actualizarea spaţiilor temporare pentru cazare pe teritoriul judeţului Tulcea a cetăţenilor proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina
ISUTL-hotararea52-2022.pdf  (572,78 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România
   Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează, în cursul lunii aprilie 2022, Campania Națională „Curățăm România!” sub sloganul ”O țară fără deșeuri abandonate!”. Cantitățile foarte mari de deșeuri abandonate ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să facem ceva. Avem o responsabilitate morală pentru ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare.
   Până în 2020, România trebuia să ajungă la 50% rată de reciclare pentru a nu fi penalizată de către Uniunea Europeană. Acestă ţintă a fost ratată, având în vedere că doar 11% din deşeurile municipale sunt reciclate, ceea ce ne face ţara cu a doua cea mai slabă rată de reciclare din UE, sub noi fiind doar Malta cu 6,5%. Un procent ruşinos, având în vedere că media europeană este de 47%, cea mai mare rată fiind în Germania, 67%.

    Până în 2025, România trebuie să ajungă la 55% rată de reciclare, o ţintă greu de atins pentru ţara noastră, care încă se luptă cu închiderea gropilor de gunoi ilegale şi cu importurile ilegale de deşeuri. Aceasta presupune o altă provocare pentru România: reducerea până la 10% a cantităţii de deşeuri municipale depozitate, până în 2035. În prezent, românii depozitează 70% din gunoiul pe care-l produc, în timp ce media europeană este de 24%, restul se reciclează.

   Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor - Campania naţională - Curăţăm România


Campania nationala - Curatam Romania.pdf  (246,83 KB)  data: 21-04-2022   utilizator: 1  
APIA - Obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate
Informare APIA.pdf  (153,26 KB)  data: 01-04-2022   utilizator: 1  
Anunţ - procedura de nominalizare a punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare care vor funcţiona în anul 2022 în perimetrul RBDD şi în zonele limitrofe
puncte debarcare si centre prima vanzare.pdf  (175,95 KB)  data: 25-10-2021   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate