Arhiva pentru anul
secţiunea
 
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Solicitare către cetățenii comunității - completare chestionar Consum Apă
expirat la: 19-11-2023
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), realizează studiul ”AQUAREC -Rolul economiei circulare asupra sectorului apei din România”, având drept obiectiv identificarea implementării principiilor economiei circulare în cadrul consumului de apă individual și evaluarea impactului asupra amprentei hidrice generată de consumatorii români, distribuită pe cele 8 Regiuni de Dezvoltare din România. Această cercetare se desfășoară în colaborare cu Asociația Română a Apei și Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României. Amprenta de apă a gospodăriei: Amprenta de apă este o măsură a cantității de apă necesară pentru a produce bunurile și serviciile pe care le consumăm. Aceasta include atât apa direct utilizată (cum ar fi cea folosită pentru a bea, igienă sau activități casnice), cât și apa indirectă, care este consumată în procesul de producție al alimentelor, hainelor, obiectelor de uz casnic sau în alte aspecte ale vieții noastre zilnice.

Vă rugăm să completați următorul chestionar:

Chestionar privind ANALIZĂ DE IMPACT ASUPRA RESURSELOR DE APĂ ȘI A SUSTENABILITĂȚII LA NIVELUL GOSPODĂRIILOR
data: 07-11-2023   utilizator: 1
APIA primește cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului III 2023
expirat la: 01-11-2023
Subvenția la motorină completează pentru fermieri lista sumelor pe care le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Subvenția la motorină reprezintă o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, iar sumele se încasează pentru culturi agricole, pășuni, zootehnie, apicultură și îmbunătățiri funciare.
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


documente necesare ajutor motorina 2023.pdf  (282,08 KB)  data: 02-10-2023   utilizator: 1  
Program de susținere a producției de legume. Termen depuneri cereri: 04-10-2023
expirat la: 06-10-2023
program de sustinere.pdf  (649,16 KB)  data: 21-09-2023   utilizator: 1  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - campanie de recrutare asistenți maternali în luna septembrie 2023
expirat la: 01-10-2023
anunt recrutare.pdf  (443,62 KB)  data: 04-09-2023   utilizator: 1  
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
expirat la: 20-11-2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
Măsuri în perioadele caniculare
expirat la: 03-09-2023
- Măsuri pentru protecția populației în perioadele caniculare
- Măsuri de prevenire incendii pentru perioadele caniculare

recomandari_canicula_populatie.pdf  (83,55 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
recomandari_canicula_incendii.pdf  (169,75 KB)  data: 06-07-2023   utilizator: 1  
Anunț referitor la Ordonanța de urgență 50/2023 - ajutor de stat pentru producătorii agricoli pentru culturi afectate de secetă în anul 2022
expirat la: 31-08-2023
ministerul agriculturii - anunt.docx  (58,75 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
oug 50 2023.pdf  (62,05 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
institutia prefectului tulcea - ordin.pdf  (450,76 KB)  data: 13-06-2023   utilizator: 1  
Asociația de dezvoltare intercomunitară a infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea - comunicat suspendare colectare deșeuri menajere începând cu 07-06-2023
expirat la: 02-07-2023
comunicat ADIIDM Tulcea.pdf  (171,09 KB)  data: 07-06-2023   utilizator: 1  
Audiențe la avocatul poporului - joi, 11 mai 2023
expirat la: 12-05-2023
Comunicat - audiente avocatul poporului luna mai 2023 Tulcea.pdf  (268,04 KB)  data: 08-05-2023   utilizator: 1  
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului angajează în luna mai 2023 asistenţi maternali profesionişti
expirat la: 04-06-2023
anunt angajare asistenti maternali.pdf  (442,09 KB)  data: 02-05-2023   utilizator: 1  
Anunt anulare organizare concurs de recrutare_24.04.2023
expirat la: 01-05-2023
Primaria Comunei Ostrov anunţă anularea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie vacantă, de muncitor calificat-compartiment servicii publice si implementare proiecte europene, programat pentru data de 24.04.2023, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară.

Conform prevederilor art.65 alin.2 din HG.nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare, “candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs”.

ANUNT ANULARE CONCURS_24-04-2023.docx  (18,56 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 110  
COMBATERE BURUIANA AMBROZIE
expirat la: 12-05-2023
Primăria comunei  Ostrov, prin compartimentul de specialitate, informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia(Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
Facem precizarea că autoritățile administrației publice locale prin agenții agricoli angajați sau persoanele din cadrul acestor instituții, desemnate prin dispoziție a primarului identifică terenurile infestate cu buruiana ambrozia și transmit în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale. 
După transmiterea somaţiilor, verificarea şi constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziție a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată și completată prin Legea nr. 129/2020.
Personalul împuternicit de primar, polițiștii locali sau comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, după caz, efectuează două controale pe teren.
Primul control îl efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurile de combatere sunt sancționați cu „Avertisment”. 
Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 – 31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment. 
În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei.
 În situația când autoritățile administrației publice locale nu aplică măsurile de identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia și de sancționare a deținătorilor acestora, după caz, specialiștii desemnați de Instituția Prefectului verifică modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin acestor instituții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de combatere a acestei buruieni.
Atenție ! Persoanele fizice sau juridice sancționate cu amenzi în primul an de control, respectiv în anul 2023, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruienii ambrozia potrivit legii.
      
 
   Mai multe informații veți găsi în materialul atașat prezentei informări.
Vă mulțumim.

PRIMAR 
 
TANASE ION

Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,01 KB)  data: 12-04-2023   utilizator: 110  
ANUNȚ- organizare concurs de recrutare,exclusiv pentru persoanele cu handicap,in data de 24.04.2023 pentru functia contractuala : muncitor calificat-compartiment servicii publice si implementare proiecte europene
expirat la: 25-04-2023
Primăria Comunei Ostrov, Judetul Tulcea organizează concurs de recrutare, exclusiv pentru persoanele cu handicap, in data de 24.04.2023, pentru functia contractuala : muncitor calificat-compartiment servicii publice si implementare proiecte europene
 

ANUNT CONCURS PERSONAL CONTRACTUAL_24-04-2023.docx  (28,15 KB)  data: 04-04-2023   utilizator: 110  
Comitetul pentru Situații de Urgență Tulcea: Plan de măsuri privind combaterea incendiilor de vegetație uscată
expirat la: 01-07-2023
plan_masuri_combatere_incendii.pdf  (228,89 KB)  data: 22-03-2023   utilizator: 1  
Reamintim faptul că arderea vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ
expirat la: 30-06-2023
An de an, în această perioadă, pompierii tulceni se confruntă cu un număr mare de incendii provocate de acțiunile de ardere a vegetației uscate, desfășurate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările agricole de primăvară. De cele mai multe ori, aceste arderi necontrolate se produc în proximitatea gospodăriilor ori chiar în curțile cetățenilor, iar flăcările se extind cu ușurință la anexe gospodărești, grajduri și chiar locuințe. Un exemplu elocvent este misiunea pe care au avut-o salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea în dimineața zilei de sâmbătă, 11 martie 2023, când în urma incendierii resturilor vegetale dintr-o curte din municipiul Tulcea, focul s-a extins cu repeziciune și la o anexă gospodărească.
Din fericire, de această dată, în urma focului s-au înregistrat doar pagube materiale dar sunt situații în care aceste incendii sunt soldate cu pierderi de vieți omenești. Exemplele pot continua, însă cel mai important este să fim responsabili și să ne gândim la siguranța noastră, a familiei noastre și a mediului înconjurător. Arderea nu este o soluție! Există servicii de toaletare și curățare a terenurilor, cu ajutorul utilajelor și a echipelor specializate. Numai împreună putem stopa acest fenomen care ia amploare de la an la an. Reamintim faptul că arderea  vegetației uscate și a resturilor menajere este STRICT INTERZISĂ, dacă nu se impune în cazul prevenirii răspândirii unor boli sau dăunători specifici, fiind sancționată prin lege.‼️ #isutulcea
data: 22-03-2023   utilizator: 1
COMUNICAT DE PRESĂ VIZAREA CARNETELOR DE RENTĂ VIAGERĂ AGRICOLĂ
expirat la: 03-09-2023
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03-31.08.2023, fie prin prezența fizică la sediul centrelor județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.

>>> MADR - Agricultură ecologică
>>> AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - renta viageră


adresa_instiitare.pdf  (430,11 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
comunicat_de_presa_renta_viagera.pdf  (410,37 KB)  data: 07-03-2023   utilizator: 1  
APIA primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente ultimului trimestru al anului 2022
expirat la: 01-02-2023

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2022 (trimestrul IV al anului 2022).

CP_Depunere_cereri_motorina_trim IV_2022.docx  (80,29 KB)  data: 17-01-2023   utilizator: 1  
PROCES-VERBAL de evaluare a ofertelor „Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea”
expirat la: 19-01-2023
PV 85_11-01-2023_evaluare oferte.doc  (120,50 KB)  data: 11-01-2023   utilizator: 110  
SOLICITARE DE CLARIFICARI „Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea”
expirat la: 19-01-2023
   Catre,
            SC GCL MADONA TRAVEL SRL 
            SC LOTUS GRIGCONS SRL
Referitor la procedura proprie pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa 2 din Legea 98/2016 pentru atribuirea contractului de achizitie publica „Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea”/CPV 55524000-9, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. Defalcare a costurilor, per portie, pe urmatoarele categorii:

a) materie prima;

b) prepararea hranei;

c) distributie.

 fapt stipulat in caietul de sarcini al procedurii de achizitie, punctul IX .Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate.

Mentionam ca informatiile furnizate de dvs. in ofertele orientative prezentate, nu fac referire la costurilor aferente componentelor pachetului alimentar, acestea fiind explicate procentual si nu valoric. 

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati raspunsul dumneavoastra pana la data de  10.01.2023, orele 10.00.
 
 Clarificarile pot fi trimise pe adresa de email: contabilitate@primariaostrovtulcea.ro, fax 0240577488 sau la sediul din strada Scolii, nr. 6. 
data: 06-01-2023   utilizator: 110
Proces-verbal Nr. 49/06.01.2023 privind deschiderea ofertelor și îndeplinirea cerințelor de calificare proiect „Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea”
expirat la: 19-01-2023
PROCES VERBAL_DESCHIDEREA OFERTELOR_PROIECT MASA CALDA.pdf  (1,21 MB)  data: 06-01-2023   utilizator: 110  
Anunt tip erata privind achizitia "Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea, in cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat"
expirat la: 09-01-2023
Datorita unei erori de transcriere, in fisierul "3.-Anunt-de-participare-simplificat-catering" se va citi
"3. Timp de acoperire a punctelor de livrare
 
Punctaj maxim: 20 puncte 
 
Se accepta un timp de acoperire a punctelor de livrare de maxim 90 de minute (oferta care prezinta un timp de livrare de peste 90 de minute, va fi respinsa), un timp ofertat sub 45 de minute nu va fi punctat suplimentar." 
, asa cum se regaseste si in caietul de sarcini !!!
data: 03-01-2023   utilizator: 110
Anunt privind achizitia "Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea, in cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat"
expirat la: 03-01-2023
Anunt privind achizitia "Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea, in cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat"
data: 03-01-2023   utilizator: 110
ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGRIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV
expirat la: 19-01-2023
ACHIZITIE ECHIPAMENT PENTRU ASIGURARE ACCES SI INGRIJIRE MALURI IN COMUNA OSTROV
data: 28-12-2022   utilizator: 110
Servicii de catering in vederea furnizarii unui Pachet alimentar pentru preşcolarii şi elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Ostrov, judetul Tulcea, in cadrul Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat
expirat la: 09-01-2023
7--Invitatie-de-participare-ofertanti.docx  (22,53 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
8-ANEXA CU PROGRAMUL SCOLII GIMNAZIALE OSTROV.docx  (16,65 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
10--Lista-produselor-alimentare-nerecomandate.docx  (22,99 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
6--Draft-de-contract-servicii-catering.docx  (46,54 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
5--Formulare-catering.docx  (49,02 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
3--Anunt-de-participare-simplificat-catering.docx  (50,27 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
4--Caiet-de-sarcini-prestari-servicii-catering.doc  (141,00 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
9-OUG 105_2022.pdf  (462,91 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
9-1-HG 1152_2022.pdf  (624,65 KB)  data: 28-12-2022   utilizator: 110  
Informare oug195/2005 şi modificări aduse de oug 38/2022
expirat la: 31-07-2023
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) la 7000 lei (RON) pentru persoane fizice, şi de la 25000 lei (RON) la 30000 lei (RON) pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

informare_OUG195.docx  (13,43 KB)  data: 09-12-2022   utilizator: 1  
   Pe site, arhiva nu păstrează anunţurile care au fost programate pentru ştergere în momentul expirării sau anunţurile care sunt mai vechi de 4 ani. Anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate