• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Ostrov

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
13 20-01-2023 TANASE ION, primar ACORDARE SUPLIMENT ENERGIE INCALZIRE LOCUINTA _01.01.2023 - -    - - -
12 20-01-2023 TANASE ION, primar ACORDARE SUPLIMENT ENERGIE ELECTRICA _01.01.2023 - -    - - -
11 20-01-2023 TANASE ION, primar ACORDARE AJUTOR INCALZIRE A LOCUINTEI PE 3 LUNI _01.01.2023 - -    - - -
10 20-01-2023 TANASE ION, primar aprobare lista suplimentara alimente PROGRAMUL POAD TRANSA V - -    - - -
9 19-01-2023 TANASE ION, primar convocarea Consiliului Local al comunei OSTROV da -    - -
8 18-01-2023 TANASE ION, primar majorarea cu 20% a indemnizației lunare a d-lui Tanase Ion-având funcția de primar al comunei Ostrov - -    - - -
7 18-01-2023 TANASE ION, primar majorarea cu 20% a indemnizației lunare a d-lui Lupascu Neacsu-având funcția de viceprimar al comunei Ostrov - -    - - -
6 18-01-2023 TANASE ION, primar aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din echipele de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile si in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - -    - - -
5 18-01-2023 TANASE ION, primar CONSTITUIRE A UNITATII LOCALE DE SPRIJIN IN COMBATEREA BOLILOR - -    - - -
4 18-01-2023 TANASE ION, primar INCETARE A PLATII INDEMNIZATIEI PERS CU HANDICAP - -    - - -
3 16-01-2023 TANASE ION, primar constituirea echipei de implementare a proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei OSTROV, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - -    - - -
2 06-01-2023 TANASE ION, primar ACORDARE AJUTOR VMG - -    - - -
1 03-01-2023 TANASE ION, primar aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul anilor precedenti al bugetului local - -    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină