ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI OSTROV
 
STR.SCOLII NR 6, cod postal: 827175; tel: 0240.577336; fax: 0240.577488; e-mail: secretariat@primariaostrovtulcea.ro       

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Ostrov: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE OSTROV 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
2 HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE _31.12.2011 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
3 HOTARARE CONCESIONARE PASUNE 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
4 HOTARARE APROBARE LISTA DE LUCRARI IN FOLOSUL COMUNITATII 2012 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
5 HOTARARE privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si obiectelor de inventar 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
6 HOTARARE aprobare reactualizare PUG si RLU 2012 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
7 9 HOTARARE esalonare datorii la plata itl 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
8 7 Hotarare buget local initial 2012 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
9 8 Hotarare aprobare utilizare excedent 2011 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
10 10 HOTARARE de alegere a presedintelui de sedinta 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
11 11 HOTARARE MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII DE CONTRAVENIENTI 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
12 12 HOTARARE APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII 2012 2 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
13 13 HOTARARE de alegere a presedintelui de sedinta - 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
14 14 Hotarare RECTIFICARE buget local martie 2012 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
15 15 HOTARARE ANULARE HCL NR 3 DIN 2012 DE CONCESIONARE PASUNE - 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
16 16 HOTARARE DE CONCESIONARE A PASUNILOR MARTIE 2012 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
17 17 HOTARARE cu privire la reactualizarea titularilor contractelor de inchiriere locuri case a sinistratilor din 2006 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
18 ANEXA LA HCL OSTROV NR 12 DIN 2012 STAT FUNCTII 01 02 2012 COMUNA OSTROV 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
19 ANEXA LA HCL OSTROV NR 12 DIN2012ORGANIGRAMA 21.02.2012 2012 3 SPANACHI NICULAE SECRETAR 133461000017-04-2012
20 HOTARAREA DE APROBARE A COMISIILOR DE SPECIALITATE 2012 7 SPANACHI NICULAE SECRETAR 134368200031-07-2012
21 HOTARARE DE APROBARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CL OSTROV 2012 7 SPANACHI NICULAE SECRETAR 134368200031-07-2012
22 ACT CONSTITUTIV ADERARE LA ADI TULCEA 2012 9 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135146160029-10-2012
23 ANEXE HOTARARE ADERARE LA ADI TULCEA 2012 9 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135146160029-10-2012
24 ANEXA HOTARARE ADERARE LA ADI TULCEA 2012 9 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135146160029-10-2012
25 HOTARARE DE ADERARE LA ADI TULCEA 2012 9 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135146160029-10-2012
26 HOTARARE SUSTINERE PROGRAM BIBLIONET 2012 9 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135146160029-10-2012
27 HOTARAREA NR 15 DIN 26.11.2012 IMPOZITE SI TAXE 2013 2012 11 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135880560022-01-2013
28 HOTARAREA DE MODIFICARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR PE ANUL 2013 2013 1 SPANACHI NICULAE SECRETAR 135880560022-01-2013
29 HOTARAREA NR 1 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2012 al Comunei Ostrov ,judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
30 TABLOUL cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
31 HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare din excedentului anilor precedenti al Comunei Ostrov Judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
32 HOTARAREA NR 3 din 15 ianuarie 2013 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ostrov nr. 15 din 26 noiembrie 2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
33 HOTARAREA NR 4 privind solicitare scrisoare de garantie pentru proiect integrat "Dezvoltarea infrastructurii, imbunatatiriea sevriciilor de baza si punerea in valoare a mostenirii culturale in comuna Ostrov, judetul Tulcea" 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
34 HOTARAREA NR 5 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate II Primariei Ostrov judetul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
35 HOTARAREA NR 6 cu privire la aprobarea Listei de lucrari efectuate in folosul comunitatii pe anul 2013 de catre beneficiarii ajutorului social conform Legi nr. 416/2001 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136407600024-03-2013
36 HCL nr 30 - noiembrie 2013 - IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139163760006-02-2014
37 HOTARAREA NR. 34 din 27 noiembrie 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2015 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141816240010-12-2014
38 Hotararea nr 32 din 19 noiembrie privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
39 Hotararea nr 37 din 19 noiembrie 2015 de aprobare a Regulamentului privind procedura de obtinere a "Certificatuiui de Atestare a Edificariilextinderii constructiilor" la nivelul comunei Ostrov judetul Tulcea 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144909360003-12-2015
40 Hotărârea Nr. 1/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
41 Hotărârea Nr. 2/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
42 Hotărârea Nr. 3/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
43 Hotărârea Nr. 4/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
44 Hotărârea Nr. 5/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
45 Hotărârea Nr. 6/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
46 Hotărârea Nr. 7/ ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145393200028-01-2016
47 Hotărârea Nr. 10/ februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145652400027-02-2016
48 Hotărârea Nr. 11/ februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145652400027-02-2016
49 Hotărârea Nr. 8/ februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145652400027-02-2016
50 Hotărârea Nr. 9/ februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145652400027-02-2016
51 Hotărârea Nr. 12/ martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145894320026-03-2016
52 Hotărârea Nr. 13/ martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145894320026-03-2016
53 Hotărârea Nr. 14/ martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145894320026-03-2016
54 Hotărârea Nr. 15/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
55 Hotărârea Nr. 16/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
56 Hotărârea Nr. 17/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
57 Hotărârea Nr. 18/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
58 Hotărârea Nr. 19/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
59 Hotărârea Nr. 20/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
60 Hotărârea Nr. 21/ mai 2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146438280028-05-2016
61 Hotărârea Nr. 1/ iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146680200025-06-2016
62 Hotărârea Nr. 2/ iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146680200025-06-2016
63 Hotărârea Nr. 3/ iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146680200025-06-2016
64 Hotărârea Nr. 4/ iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146680200025-06-2016
65 Hotărârea Nr. 5/ iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146680200025-06-2016
66 Hotărârea Nr. 6/ iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
67 Hotărârea Nr. 7/ iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
68 Hotărârea Nr. 8/ iulie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
69 Hotărârea Nr. 10/ august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147215880026-08-2016
70 Hotărârea Nr. 11/ august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147215880026-08-2016
71 Hotărârea Nr. 9/ august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147215880026-08-2016
72 Hotărârea Nr. 12/ septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147466440024-09-2016
73 Hotărârea Nr. 13/ septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147466440024-09-2016
74 Hotărârea Nr. 14/ septembrie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147466440024-09-2016
75 Hotărârea Nr. 15/ octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
76 Hotărârea Nr. 16/ octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
77 Hotărârea Nr. 17/ octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
78 Hotărârea Nr. 18/ octombrie 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147760200028-10-2016
79 Hotărârea Nr. 19/ noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148002480025-11-2016
80 Hotărârea Nr. 20/ noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148002480025-11-2016
81 Hotărârea Nr. 21/ noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148002480025-11-2016
82 Hotărârea Nr. 22/ noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148002480025-11-2016
83 Hotărârea Nr. 23/ noiembrie 2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148002480025-11-2016
84 Hotărârea Nr. 26/ decembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148278960027-12-2016
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Ostrov - Toate drepturile rezervate