Secretar, SPANACHI NICULAE

secretar, Comuna Ostrov, SPANACHI NICULAE

SPANACHI NICULAE
Secretarul comunei Ostrov

Profesia de bază: ECONOMIST
Nivelul studiilor: Licenţă
(Institutul de Studii Polico Economice BUCURESTI)
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local


>>> Hotărârile Consiliului Local
Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7 si 8
anul: 2019;
Anunt Ostrov sect 7, 8.pdf  (0.09MB ) : 28-05-2019   utilizator: 117  

Precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, publicată în M.O. nr 647/25-07-2018
anul: 2018;

SUME ÎNCASATE PENTRU BUGETL LOCAL ÎN CONTUL UNIC, ÎN CURS DE DISTRIBUIRE - RO24TREZ64221A470400XXXX


precizari.pdf  (0.19MB ) : 14-09-2018   utilizator: 116