Hotărârile consiliului local Ostrov

Data publicării * Hotărârile Consiliului Local Ostrov
2018-04-25 2018 HCL NR 19 IMPLEMENTARE PROIECT CU FINANTARE GAL RETEA APA
2018-03-31 2018 HCL NR 9 DIN 28 MARTIE 2018 rectificare buget
2018-03-31 2018 HCL NR 10 DIN 28 MARTIE 2018 indicatori modernizare retea apa
2018-03-31 2018 HCL NR 10 DIN 28 MARTIE 2018 SF MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ANEXA LA HCL OSTROV
2018-03-31 2018 HCL NR 11 DIN 28 MARTIE 2018 aprobare deviz asfaltare strazi
2018-03-31 2018 HCL NR 12 DIN 28 MARTIE 2018 angajament investitie asfaltare strazi
2018-03-31 2018 HCL NR 13DIN 28 MARTIE 2018 CAIET DE SARCINI SPAAC
2018-03-31 2018 HCL NR 13DIN 28 MARTIE 2018 REGULAMENT SPAAC
2018-03-31 2018 HCL NR 14 DIN 28 MARTIE 2018 gestiune serviciu apa
2018-03-31 2018 HCL NR 15 DIN 28 MARTIE 2018 infiintare serviciu iluminat
2018-03-31 2018 HCL NR 16 DIN 28 MARTIE 2018 gestiune iluminat
2018-01-31 2018 HCL 2 2018 ianuarie aprobare cont exercitiu bugetar
2018-01-31 2018 HCL 3 2018 ianuarie organigrama
2018-01-31 2018 HCL 4 2018 ianuarie functionare unitati scolare
2018-01-31 2018 HCL NR 5 DIN 2018 alegere presedinte de sedinta
2018-01-31 2018 HCL NR 6 2018 aprobare buget
2018-01-31 2018 HCL NR 7 DIN 2018 inventar
2018-01-31 2018 HCL NR 8 DIN 2018 colectare transport deseuri
2018-01-11 2018 HOTĂRÂREA Nr. 1/2018 aprobare acoperire deficit
>>> arhiva Hotărâri