Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Ostrov care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 5 5658 232 347 1450
5 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 4887 244 347 1450
6 inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 5697 188 347 1450
7 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 4609 230 347 1450
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 4308 215 347 1450
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 4 4308 215 347 1450
10 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 4776 239 347 1450
11 asistent comunitar, gradaţia 5 4856 340 347 1450
12 bibliotecar, gradaţia 5 4026 201 347 1450
13 casier, gradaţia 3 3646 182 347 1450
14 functionar administrativ, gradaţia 3 3646 182 347 1450
15 guard, gradaţia 4 3170 159 347 1450
16 muncitor, gradaţia 3 3277 0 347 1450
17 muncitor, gradaţia 4 3359 0 347 1450
18 muncitor, gradaţia 5 3442 0 347 1450
19 muncitor, gradaţia 5 3637 0 347 1450
20 muncitor, gradaţia 2 3298 0 347 1450
21 muncitor, gradaţia 4 3359 0 347 1450
22 sofer, gradaţia 2 3474 0 347 1450


ONEA NICOLAE
primar

      LS