ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI OSTROV
 
STR.SCOLII NR 6, cod postal: 827175; tel: 0240.577336; fax: 0240.577488; e-mail: secretariat@primariaostrovtulcea.ro       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Plăţi restante

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Ostrov: Plăţi restante

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
plati_restante:
  |-38.pdf
  |-37.pdf
2013 trim 3 MEHEDINTU MARIAN CONTABIL 2013-10-08
plati_restante:
  |-Plati restante la 30.06.2014.pdf
2014 luna 6 MEHEDINTU MARIAN CONTABIL 2014-08-05
plati_restante:
  |-38.pdf
  |-37.pdf
2014 luna 8 MEHEDINTU MARIAN CONTABIL 2014-09-11
plati_restante:
  |-Plati restante 30.09.2014_1.pdf
  |-Plati restante 30.09.2014_2.pdf
2014 luna 9 MEHEDINTU MARIAN CONTABIL 2014-10-23
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Ostrov - Toate drepturile rezervate