ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI OSTROV
 
STR.SCOLII NR 6, cod postal: 827175; tel: 0240.577336; fax: 0240.577488; e-mail: secretariat@primariaostrovtulcea.ro       

harta site: Descriere >>> Social Cultural

  Social Cultural Tradiţii locale Relief, Climă, Faună  

 

Aspecte sociale şi culturale din Comuna Ostrov    

Situaţia demografică       

   Populaţia comunei Ostrov este de aproximativ 2.140 locuitori, în totalitate de naţionalitate romană. Comuna Ostrov cu un număr de aproximativ 600 de gospodării în satul Ostrov şi 15 gospodării în sat Piatra, din care doar 8 locuite a reuşit de-a lungul anilor să-şi îmbunătăţească calitatea generală a vieţii. Toate gospodăriile satului Ostrov au acces la apă curentă în curte sau la poartă. Satul Piatra nu dispune de sistem de alimentare cu apă. Comuna nu dispune de sistem de canalizare şi nu este conectată la staţie de epurare. Toate gospodăriile beneficiază de alimentare cu energie electrică. 

    De asemenea reţeaua de iluminat public, având o lungime de 17,5 km, parcurge toate străzile. Reţeaua de străzi a satului Ostrov de 17,5 km este pietruită ca urmare a finalizării lucrărilor în cursul anilor 2006 -2007 cu fonduri prin Programul de Dezvoltare Rurală. Satul Piatra nu are străzile pietruite. Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă si mobilă, televiziune prin antenă satelit şi internet. Educaţia copiilor din comună este asigurată de către grădiniţa şi şcoala generală, precum şi de către biblioteca comunală şi căminul cultural. Sănătatea locuitorilor este sprijinită de către un cabinetul medical individual şi un punct farmaceutic din satul Ostrov.p1-  admin, 09-02-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Ostrov - Toate drepturile rezervate