Primar, ONEA NICOLAE

primar, Comuna Ostrov, ONEA NICOLAE

ONEA NICOLAE
Primarul comunei Ostrov

"În anul 2018 dorim să demarăm noi investiții şi să le continuăm pe cele începute. Să le ducem pe toate la bun sfârșit, pentru a crea condiții cât mai bune de trai în Ostrov."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri


Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HOTĂRÂREA Nr. 1/2018 aprobare acoperire deficit
publicat: 11-01-2018   utilizator: 116  


>>> Hotărârile Consiliului Local