Primar, ONEA NICOLAE

primar, Comuna Ostrov, ONEA NICOLAE

ONEA NICOLAE
Primarul comunei Ostrov

Profesia de bază: tehnician agricol
Nivelul studiilor: Liceu
(SC.TEHNICĂ AGRICOLĂ VALUL LUI TRAIAN JUD CONSTANTA)
Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al patrulea mandat; 71 de ani

"În anul 2018 dorim să demarăm noi investiții şi să le continuăm pe cele începute. Să le ducem pe toate la bun sfârșit, pentru a crea condiții cât mai bune de trai în Ostrov."

Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL NR 19 IMPLEMENTARE PROIECT CU FINANTARE GAL RETEA APA
publicat: 25-04-2018   utilizator: 116  
HCL NR 16 DIN 28 MARTIE 2018 gestiune iluminat
publicat: 31-03-2018   utilizator: 116  
HCL NR 15 DIN 28 MARTIE 2018 infiintare serviciu iluminat
publicat: 31-03-2018   utilizator: 116  
HCL NR 14 DIN 28 MARTIE 2018 gestiune serviciu apa
publicat: 31-03-2018   utilizator: 116  
HCL NR 13DIN 28 MARTIE 2018 REGULAMENT SPAAC
publicat: 31-03-2018   utilizator: 116  


>>> Hotărârile Consiliului Local
Organizare concurs pentru ocuparea post temporar vacant - Funcție publică de execuție : Referent , clasa III , grad profesional asistent
anul: 2018;

Primăria comunei Ostrov , judetul Tulcea  cu sediul in: localitatea Ostrov , strada Școlii, nr.6., judetul Tulcea C.P. 827175 în baza Legii 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post temporar vacant pentru:

        Funcție publică de execuție : Referent , clasa III , grad profesional asistent , în cadrul  Compartimentului de stare civilă al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ostrov , judetul Tulcea.

                  Condiţii specifice de participare la concurs:

          -nivelul studiilor : absolvire studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

          -vechime în specialitate studiilor necesare exercitării functiei publice de execuție  : 6 luni;

                   Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

                  - proba scrisă18 iunie 2018, ora 1000/Sala de oficieri a Primariei Ostrov ,

judetul Tulcea , Str. Scolii nr.6 ;

                -  interviul21 iunie 2018,ora 1000/ Sala de oficieri a Primariei Ostrov , judetul Tulcea , Str. Scolii nr. 6 ;

                   Concursul se va desfășura la sediul Primariei Ostrov , judetul Tulcea –comuna Ostrov , str.Scolii nr. 6 –Sala de oficieri.

                   Termen de depunere a dosarelor  : 13 iunie 2018 orele 16.00 ;

                   În vederea participării la concurs  ,candidații vor depune dosarul de concurs  la registratura Primăriei Ostrov , judetul  Tulcea, în termen de 8 zile de la publicarea în monitorul Oficial al României , Partea a III-a  a anunțului si afișarea acestuia pe site-ul  institutiei și la avizierul  acesteia .

                    Relații suplimentare cu privire la documentele necesare înscrierii la concurs ,precum și bibliografia se pot obține la sediul  și de pe site-ul Primăriei Ostrov ,judetul Tulcea  ,persoana de contact Spânachi Niculae /secretar UAT /telefon 0240/577336 ,fax 0240/577488,e-mail <secretariat@primariaostrovtulcea.ro >.


CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CONCURS.docx  (0.02MB ) : 15-06-2018   utilizator: 116  
BIBLIOGRAFIE.docx  (0.02MB ) : 06-06-2018   utilizator: 116  
FISA POSTULUI.doc  (0.05MB ) : 06-06-2018   utilizator: 116  

DECLARATIA UNICA PRIVIND IMPUNEREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE D212
anul: 2018;
ANUNT.pdf  (0.30MB ) : 30-05-2018   utilizator: 117